Opa De Smid

Opa had een smederijsmeedde boeren-ploegenpaarden stonden in de rijvoor ’t beslaan van hun hoeven. Tijdens het ijzer smedenstond hij in een vonkenregenmet gaten in zijn kloffieOpa kon er tegen… Maar als hij schaftteverbrandde de vurige manzijn mond aan hete koffie…en Oma glimlachte. Schrijver: Janneke Koster-Baas

Fotografe

Het kunstwerk De Fotografe werd gemaakt door Judith Braun en het is een klein, ontroerend beeld. De jonge fotografe richt geknield haar lens op iets dat voor jou als kijker een raadsel is. Ze heeft enkel oog voor datgene dat zich onder haar lens bevindt en ze heeft niks door van de toeschouwers om haar […]